ViaColumbus

Coaching

  Waarvoor kan je bij me terecht?

   

  foto © francispeters

  Ik richt me tot kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar, die zich niet goed durven of kunnen uiten, zich "alleen" en niet begrepen voelen, en niet lekker in hun vel zitten. Ik ondersteun hen om beter met hun emoties om te gaan, en om zichzelf te durven zijn. Hierdoor kunnen ze groeien tot gelukkigere unieke mensen.

  Eenzaamheid bij ouderen of volwassenen is gekend en wordt (h)erkend, maar ook kinderen kunnen zich wel degelijk "eenzaam" voelen. Een kind benoemt het woord "eenzaamheid" niet, en voor jonge kinderen is het iets moeilijk tastbaar. Het heeft misschien een negatieve bijklank.
   
  Heel wat gedragingen, dieperliggende emoties en moeilijkheden brengen dat gevoel teweeg. Dat maakt het moeilijk om ze allemaal expliciet op te lijsten...

  Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo, heeft zijn eigen unieke ervaringen en eigen kijk op de wereld om zich heen. Een kind ontdekt echter ook dat er van hem (heel) veel wordt verwacht, en dat het zich aanpast aan de gestelde eisen van de maatschappij. Maar niet elk kind kan daaraan voldoen, en dat hoeft ook niet! Ieder kind heeft het recht om zichzelf te mogen en kunnen zijn, en zich op zijn eigen, persoonlijke wijze te ontwikkelen.

  Ik begeleid je kind om zich bewust te worden van zijn/haar aanwezige kwaliteiten, vaardigheden, kennis en talenten. Van daaruit kan hij/zij tot eigen inzichten komen. Deze kunnen gebruikt worden bij het oplossen van situaties of problemen, nu en in de toekomst. Hierbij wordt u als ouder uiteraard betrokken en ondersteund.

  Positivisme, oplossingsgericht werken, stilte, rust en ontspanning zijn mijn ankers.

  Via Columbus gaat mee op ontdekking, op de weg van uw kind!

  terug

  ViaColumbus
  Katrien Peters
  Tolkamerstraat 19, 3473 Waanrode, België
  Ondernemingsnummer 0638.945.037