Afbeelding van Hoe ziet een coachingtraject eruit? ← terug

Hoe ziet een coachingtraject eruit?

  • Intake- en kennismakingsgesprek met de ouders, waar het kind niet bij is. Transfer en communicatie met de thuissituaties is onontbeerlijk. 

  • Intakegesprek: de eerste kennismaking met uw kind. In deze sessie wil ik de hulpvraag van uw kind duidelijk krijgen. De ouders contacteer ik op voorhand telefonisch en per mail. Op het einde van het kennismakingsgesprek met uw kind overleg ik verder met u als ouders, in afwezigheid van het kind!

  • De coaching/therapie bestaat uit een (aantal) sessie(s) van een uur waarin uw kind en ik samen aan de slag gaan met de hulpvraag. Hoeveel sessies dit in beslag neemt, kan op voorhand niet gezegd worden, gezien dit afhankelijk is van de hulpvraag van uw kind. Na maximum 4 sessies wordt er telkens tussentijds geëvalueerd met de ouders.

  • Na afloop van de sessies vindt er een afrondend gesprek met de ouders plaats waarin we de begeleiding evalueren, en toekomstgericht kijken. 

Ouderbegeleiding en/of gezinsbegeleiding is tevens mogelijk. 

Prijs

€ 65,00 per uur.

Intake- en kennismakingsgsprek: € 70,00 per uur. 

Gezinsbegeleiding: € 75,00 per uur.

Formele verslaggeving coaching/therapie: € 30,00

Klasobservaties en/of overleg met derden (schooloverleg,....): € 65,00 per uur (+ € 0,42/km + reistijd € 5,00/begonnen 15 min.)

Annulatie van een afspraak dient steeds 48 uur op voorhand te gebeuren, ongeacht de reden van annulatie, anders wordt het consult in aanrekening gebracht. Uizondering: omwille van overmacht zoals ziekte, vragen we u om een ziekteattest aan ons voor te leggen.